PHP: Date c +3 Yapma (Sitemap İçin)

PHP ile sitemap oluşturduğumuzda tarihi 2018-12-17T11:17:11+03:00 şeklinde nasıl yazabiliriz? Örnek şu şekilde olacak:

<lastmod>2018-12-17T11:17:11+03:00</lastmod>

PHP tarih İstanbul ayarlama

Yapılan Yorumlar

Sitemap verilerini çekerken date(); fonksiyonunu kullanmadan önce şu veriyi girerseniz sorununuz düzelecektir.

date_default_timezone_set('Europe/Istanbul');

Ayrıca desteklenen zaman damgalarına PHP timezone üzerinden ulaşabilirsiniz.