PHP'de if Denetim Yapısı

PHP'de if Denetim Yapısı

if ingilizce eğer anlamına gelmektedir ve bir çok programlama dilinde kullanılmaktadır. PHP'de kullanımı:

if (ifade) { deyim }

şeklinde olmaktadır. Eğer PHP işlemi ifade'yi karşılıyorsa TRUE değeri döner ve deyim bölümünü çalıştırır, karşılamıyorsa FALSE değeri döner ve herhangi bir işlem gerçekleşmez.

Örnek üzerinden gidecek olursak:

<?php
$a = 5;
$b = 4;
if ($a > $b) {
       echo 'a büyüktür b';
}
?>

Bu durumda ekrana a büyüktür b ifadesi yazılacaktır ancak aynı koşulu a ve b değişkenlerinin değerini değiştirerek yazarsak herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Örnek:

<?php
$a = 4;
$b = 5;
if ($a > $b) {
       echo 'a büyüktür b';
}
?>

burada b değişkeninin değeri a'dan daha büyük olduğu için ifade yanlış oluyor ve a büyüktür b yazısı ekrana yazılmıyor.

if deyiminin içerisine sonsuz sayıda farklı if deyimleri gömülebilir, bu sayede koşullu deyimler oluşturabileceğiniz esnek bir yapı oluşturabilirsiniz.

if kullanım şekilleri

if denetim yapısını kullanmak için aşağıdaki 2 farklı yöntemden size uygun olanı seçebilirsiniz.

<?php if (ifade) { deyim } ?>

veya

<?php if (ifade): ?>
deyim (html)
<?php endif; ?>

2. versiyonda deyim bölümünü echo ''; kullanmadan doğrudan html kodları ile doldurabilirsiniz. Bu iki yapıya ilişkin örnekleme şu şekilde olabilir.

<?php
$a = 5;
$b = 4;
if ($a > $b) {
echo 'a büyüktür b';
}
?>

veya

<?php
$a = 5;
$b = 4;
if ($a > $b): ?>
a büyüktür b
<?php endif; ?>

her iki durumda da ekrana a büyüktür b ifadesi yazılmaktadır.

merih

wm.do