PHP'de else if Denetim Yapısı (elseif)

PHP'de else if Denetim Yapısı (elseif)

elseif, isminden de anlaşılabileceği gibi else denetim yapısı ve if denetim yapısının bir araya gelmesinden oluşmaktadır. else gibi, if değeri FALSE döndüğü durumlarda yeni bir koşullu ifadenin çalışmasını sağlar. Dikkat edilmesi gereken else if sadece kendi koşulu sağlanıyorsa çalışacaktır aksi durumda else değeri çalışmaktadır.

elseif şeklinde bitişik veya else if şeklinde ayrı yazılabilir. Her iki ifade aynı şekilde sonuç vermektedir, kullanım kolaylığı ve alışkanlığınıza göre istediğiniz formatta kullanabilirsiniz.

elseif Örnek Kullanımı

<?php
$a = 5;
$b = 5;
if ($a > $b) {
echo 'a büyüktür b';
} elseif ($a == $b) {
echo 'a eşittir b';
}
else {
echo 'a büyük veya eşit değildir b';
}
?>

Yukarıda örnekte yer alan sorgunun çıktısı a eşittir b olacaktır. Aynı if deyimi içerisinde istenildiği kadar elseif kullanılabilir. Sıralamada ilk başarılı olan elseif değerinin deyimi çalıştırılacaktır.

elseif ifadesi yalnızca kendisinden önceki if ifadesi ve bu ifadeye bağlı kendisinden önce gelen diğer tüm elseif ifadeleri FALSE ile sonuçlandığında çalıştırılır ve TRUE olarak değerlendirilir.

elseif Kullanım Şekilleri

if denetim yapısına bağlı olduğundan dolayı if ve else gibi 2 farklı kullanım şekli mevcuttur.

<?php if (ifade) { deyim } elseif (ifade) { deyim } else { deyim } ?>

veya

<?php if (ifade): ?>
deyim (html)
<?php elseif (ifade): ?>
deyim (html)
<?php elseif (ifade): ?> // Birden çok elseif kullanılabilir.
deyim (html)
<?php else: ?>
deyim (html)
<?php endif; ?>

Şeklinde olmaktadır...

merih

wm.do