PHP'de else Denetim Yapısı

PHP'de else Denetim Yapısı

else ingilizce yoksa anlamına gelmektedir ve if ile birlikte kullanıldığında ve ifade doğru değilse bir deyim çalıştırmak için kullanılır. Doğrudan örnek üzerinden gidecek olursak:

<?php
$a = 5;
$b = 6;
if ($a > $b) {
echo 'a büyüktür b';
} else {
echo 'a büyük değildir b';
}
?>

ifadeyi incelediğimizde a'nın b'den büyük olmadığını görüyoruz, bu durumda ekrana yazdırılacak olan a büyük değildir b olacaktır. Yani else denetimi if ifadesinin FALSE olması durumunda çalışacak bir denetim yapısıdır. Burada öncelik if denetimine verilmiş ve TRUE dönmemesi durumunda else denetiminin çalışması hedeflenmiştir.

else Kullanım Şekilleri

if yapısına bağlı olduğundan dolayı aynı mantıkta 2 farklı kullanım şekli bulunmaktadır. Bunlar:

<?php if (ifade) { deyim } else { deyim } ?>

veya

<?php if (ifade): ?>
deyim (html)
<?php else: ?>
deyim (html)
<?php endif; ?>

şeklinde olmaktadır.

Daha fazla detay için if kullanımı makalesini okuyabilirsiniz.

merih

wm.do